خانواده همسرم قهرمان جهان را تحویلم دادند

نگاهی به زندگی قهرمان جودوی نابینایان جهان

داستان زندگی قهرمان جودو نابینایان جهان و همسر کبدی‌کار وی می‌تواند جذابیت‌های زیادی برای مخاطب داشته باشد. زندگی که در آغاز راه قرار دارد و می‌رود تا به الگویی برای یک خانواده موفق ورزشی تبدیل شود.
بیشتر بخوانید.