برچسب: 1482

  • نگاهی به سامانه ملی دیده بان سازمان بهزیستی

    مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور از راه اندازی سامانه دیده بان این سازمان خبر داد و گفت: مردم و جامعه هدف بهزیستی می توانند درخواست ها، شکایات، پیشنهادات، گزارش ها و ایده های خود را از طریق سرشماره ۱۴۸۲ با کارشناسان این سازمان مطرح کنند. بیشتر بخوانید.