برچسب: Supersense

  • استقلال هرچه بیشتر نابینایان با Supersense

    Supersense هوشمندترین برنامه کمکی است که به کاربران نابینا و کم بینا کمک می کند تا به طور مستقل خواندن ، پیدا کردن اشیا و کاوش مکان ها را انجام دهند. این مجموعه ای از چشم های دیجیتال را فراهم می کند تا دنیای فیزیکی برای جامعه نابینایان و کم بینایان قابل دسترسی تر باشد.…