اهداف و رویکردها


اهم اهداف و برنامه های انجمن نابینایان ایران را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1-آگاه سازی جامعه و مسئولین ارگان های دولتی از توانمندی ها و نیاز های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی افراد نابینا و کم بینا

2- برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه های مناسب به منظور احیای حقوق شهروندی و نیاز های تامین اجتماعی جهت ایجاد فرصت های برابر
3- بررسی و برنامه ریزی به منظورارائه راهکار های مناسب و تعامل با ارگان های دولتی و غیر دولتی جهت دستیابی جامعه هدف به حقوق اجتماعی ، و در نهایت رسیدن به یک زندگی مطلوب
4- بررسی و برنامه ریزی مسائل و به کار گماری افراد نابینا و کم بینا و ارائه راهکارها و طرح های مناسب به ارگان های ذیربط و پیگیری تا مرحله اجرا
5- ارائه خدمات مددکاری و مشاوره ای به جمعیت مخاطب و خانواده های آنان
6- پرداخت وام قرض الحسنه به اعضای انجمن از طریق صندوق انجمن و معرفی به سایر صندوق های  قرض الحسنه خیریه
7- ارائه خدمات رفاهی ، شامل تهیه ارزاق، پوشاک،کمک هزینه های درمانی ، کمک های بلاعوض توسط انجمن و کمک هزینه ازدواج
8- تهیه  و توزیع وسایل آموزشی و کمک آموزشی ویژه نابینایان
9- پیگیری دسترس پذیری مطلوب مبلمان شهری و اماکن دولتی و غیر دولتی جهت سهولت در رفت و آمد افراد نابینا و کم بینا
10- پیگیری تجهیز اماکن فرهنگی ، کتابخانه ها و  دانشگاه ها به رایانه (سخت افزار و نرم افزار ویژه)و مواد مطالعاتی گویا و بریل و هم چنین دسترس پذیر نمودن سایت سازمان ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی
11- همکاری با سایر سازمان های مردم نهاد  ، معلولان داخلی و بین المللی به منظور بهره مندی از تجارب و آخرین فن آوریهای روز در راستای اهداف انجمن
12- برگزاری جشنواره های علمی و فرهنگی ، نمایشگاه های مناسبتی،یادواره های  ملی و مذهبی و اجرای برنامه های روزهای ویژه معلولین و اردو های زیارتی ،سیاحتی
13- فراهم نمودن زمینه های مناسب در خصوص رفع مسائل ، مشکلات اجتماعی و اشتغالزایی جامعه هدف
14- پیگیری تامین مسکن برای جامعه هدف از طریق ارگان های ذیربط.
15- جلب و جذب مشارکت های مردمی در زمینه های گوناگون مادی ،معنوی و تخصصی به منظور نیل به اهداف انجمن
16- ایجاد نمایندگی در استان های مختلف برابر ضوابط و مقررات.