برچسب: کیت بارداری

  • تست خانگی بارداری مناسبسازی شده برای بانوان نابینا

    صیانت از حریم شخصی، از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های نابینایان و به طریق اولی زنان نابینا است. امری که اتفاقاً در موارد زیادی با درد سر‌هایی هم همراه می‌شود. از جمله اموری که حریم خصوصی زنان نابینا را دستخوش چالش و گرفتاری می‌کند، به مواقعی بر‌می‌گردد که آنها می‌خواهند از کیت‌های تست خانگی بارداری استفاده کنند. […]