برچسب: کتابخانه بریل و گویا

  • کتابخانه های بریل و گویا در یک نگاه

    همانطور که میدانید یکی از کارکردهای انجمن توجه ویژه به امر کتابخانی و ترویج فرهنگ کتابخانی در میان نابینایان است. در سالهای اخیر فعالیتهای متعددی در این راستا صورت گرفته است از جمله برگزاری اولین جشنواره کتاب نابینایان در سال 96 حضور موثر و فعال در گردهماییهای مربوط به هفته کتاب و … . بیشتر…