راه اندازی پنج سیستم آلارم هوشمند عبور نابینایان ازخیابان در شهر تهران

با هدف تسهیل عبور افراد نابینا در خیابان ها، سیستم آلارم گویای عبور نابینایان از تقاطع از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 11 برای نخستین بار در مرکز شهر تهران راه اندازی شد.
نصراله آبادیان شهردار منطقه 11 با اشاره به اقدامات مناسب سازی معابر ویژه عبور نابینایان و معلولین در محله های مرکزی تهران از رونمایی سیستم آلارم هوشمند عبور نابینایان از تقاطع برای اولین بار در محدوده شهری منطقه 11 خبر داد و گفت: از سوی اداره ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه11 در راستای تحقق شعار “تهران شهری برای همه” و حفظ حقوق شهروندی معلولین برای عبور و مرور در معابر، با کمک شرکت های دانش بنیان و جوانان مخترع، دستگاهی به عنوان سیستم آلارم هوشمند عبور از تقاطع ویژه معلولین روشن دل در تقاطع خیابان ولی عصر (عج) و مولوی نصب و راه اندازی شده است.
بیشتر بخوانید.