برچسب: پیوند الکترود در مغز

  • احتمال بازگشت بینایی به نابینایان با پیوند الکترود در مغز

    محققان با انجام نوعی آزمایش روی دو میمون، نشان دادند پیوند الکترود در مغز با موفقیت موجب بازیابی بینایی ابتدایی در این حیوانات شد؛ نتایج این آزمایش به افراد نابینا اجازه می‌دهد که دوباره ببینند. این پیشرفت تکنولوژی که در میمون ها آزمایش شد، نشان می دهد افرادی که به دلیل آسیب دیدگی یا بیماری…