برچسب: مسئولیت اجتماعی سلبریتی ها

  • یادداشت: مسئولیت اجتماعی حلقه مفقوده شرکت ها و سلبریتی ها در ایران

    امیر سرمدی: بر اساس تعریف کارول نظریه پرداز مشهور غرب، «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها شامل انتظارات قانونی، اقتصادی، اخلاقی و اختیاری است که جامعه از سازمان‌ها در یک لحظه خاص دارند. البته این مسئولیت‌ها  را نباید صرفاً در قالب فعالیت‌های خیرخواهانه تعریف کرد. بلکه به مسئولیت اجتماعی باید به عنوان یک استراتژی مدیریتی و یک چارچوب […]