برچسب: محک تجربه ماهنامه نسل مانا

  • فراخوان چالش محک تجربه (بهمن ۱۴۰۰)

    بوی عیدی بوی توپ، بوی کاغذ رنگی بوی آشنایی که در پیوند با عطر ماهی دودی و بویی که از لباس و کفش نو یا اتو کشیده و مرتب شده به مشام می‌رسد، بوی غالب اسفند در خانهٔ ایرانی‌ها را تشکیل می‌دهد. برای ما نابینایان، خاصه اگر کمی هم سودای استقلال در سر داشته باشیم، […]