برچسب: محرومان

  • دولتی که از محرومان می‌گوید، به فریاد مرکز رودکی برسد

    مرکز رودکی مثل برف در حال آب‌شدن است». این جمله صادقانه‌ترین و حقیقی‌ترین جمله‌ای است که می‌توان درباره مرکز «رودکی» اعلام کرد. شخصا به عنوان یک فرد حقیقی و مددجوی بهزیستی درخواست نه چندان بزرگی دارم، مطالبه دارم که مسئولان بهزیستی و دولتی نشست مشترکی با شوراها، انجمن‌ها و فعالان مدنی حوزه نابینایان فراهم کنند […]