برچسب: مجله تعاملی راهرو

  • مجله تعاملی راهرو، یک وبسایت دسترس پذیر برای نابینایان

    امکاناتی که اینترنت فراروی انسان گذاشته، زندگی را وارد عصر و دوره تازه‌ای کرده و حالا دیگر بسیاری عادت‌ها و رفتار‌هایی که سالیان سال در میان انسان‌ها به یک امر طبیعی تبدیل شده بود، با عادات جدید، جایگزین می‌شوند. از آن جمله می‌توان به روش مطالعه انسان‌ها اشاره کرد. تا همین بیست سی سال پیش، […]