برچسب: صعود با چشمان تو

  • صعود با چشمان تو، گزارشی از کوهپیمایی نابینایان

    صدای خنده‌شان فضای کوه را پر می‌کند. هر کوهنوردی از کنارشان رد می‌شود با دیدنشان لبخند می‌زند و آنها را تشویق می‌کند. هر کدام‌شان با یک همنورد قدم برمی‌دارند. بندهای کوله پشتی همنوردان را در دست گرفته‌اند تا مسیر را گم نکنند. هر چند دقیقه یک بار یکی از همنوردان با صدای بلند مسیر و […]