از بانک های دولتی در ارائه خدمات بانکی به نابینایان انتظار بیشتری داریم

4 سال است که از نصب اولین سامانه خدمات بانکی نابینایان در شعب که در پست بانک ایران افتتاح شد می گذرد. از 23 مهر 94 تا کنون، 163 شعبه از 22 بانک کشور به سامانه خدمات بانکی نابینایان تجهیز شده است.
بیشتر بخوانید.