بی توجهی شهرداری کرمانشاه حادثه آفرید

وقوع حادثه برای نابینایان در محیط های شهری در سایه بی توجهی مسئولان به یک اتفاق عادی بدل شده و این بار هم بی اعتنایی شهرداری کرمانشاه باعث آسیب یکی از نابینایان این شهر شد
به گزارش وبسایت انجمن نابینایان ایران: سجاد سنجری، مدیرعامل نمایندگی انجمن نابینایان ایران در استان کرمانشاه روز شنبه 29 آذرماه، هنگام پیاده شدن از ماشین، دچار آسیب دیدگی از ناحیه پای راست شد.
بیشتر بخوانید.