دیدار مدیران انجمن نابینایان ایران با معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور

جلسه مسئولین انجمن نابینایان ایران  آقایان علی اکبر جمالی مدیرعامل و منصور شادکام قائم مقام انجمن با معاون توانبخشی بهزیستی، روز شنبه هشتم اردیبهشت در محل سازمان بهزیستی کشور برگزار شد.
در این نشست که علاوه بر مدیران انجمن نابینایان ایران دکتر حسین نحوینژاد معاون توانبخشی بهزیستی کشور حضور داشت، در خصوص مشکلات جاری، مسائل فرهنگی و موارد مربوط به کتابخانه های دیجیتال گویا کودکان و نوجوانان نابینا، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بیشتر بخوانید.