عید سعید قربان بر همه مردم خداشناس ایران مبارک باد!.

عید سعید قربان فرصتیست تا بدانیم خداوند همیشه و همواره برای ما بهترینها را میخواهد. خداوندی که بندگانش را دوست دارد و عاشق بندگانش است و میخواهد بندگانش نیز در همه حال پیرو و تسلیم شده در برابر خواست او باشند.
بیشتر بخوانید.

عید سعید غدیر خم مبارک باد

به نام خدای بشیر
علی در هر دو عالم بی نظیر است
خدا را برخلایق ، او سقیر است
محمد پادشاه آسمانها و زمین است
علی شهزاده ملک غدیر است
عزیزان این فخر شما را بس ، که در مزرعه عمر ، نخل سرسبز تو را ، بار ولایت ثمر است

بیشتر بخوانید.