عید سعید غدیر خم مبارک باد

به نام خدای بشیر
علی در هر دو عالم بی نظیر است
خدا را برخلایق ، او سقیر است
محمد پادشاه آسمانها و زمین است
علی شهزاده ملک غدیر است
عزیزان این فخر شما را بس ، که در مزرعه عمر ، نخل سرسبز تو را ، بار ولایت ثمر است

بیشتر بخوانید.