نگاهی به کنسرت خیریه نابغه نابینا به نفع بنیاد پیشگیری از نابینایی

کنسرت‌های خیریه، اتفاقی است که در همه جای دنیا نمونه‌های گوناگونی از آن دیده می‌شود. یا برای ورودی قیمتی تعیین می‌شود و اعلام می‌کنند که هرچه عایدی از ورودی‌ها به دست بیاید به فلان بنیاد یا بهمان کار خیر خواهد رسید، یا اینکه کنسرت را به شکل همت عالی برگزار می‌کنند و ورود را برای عموم رایگان در نظر می‌گیرند و هر کدام از تماشا‌چی‌ها هرچه که در توانشان باشد به برگزار کننده می‌پردازد. حالا قرار است روز هجدهم دسامبر، یعنی همین فردا، یکی از همین کنسرت‌های شکل دوم برگزار شود. کنسرتی به نفع بنیاد پیشگیری از نابینایی که از شناخته شده‌ترین بنیاد‌های خیریه این حوزه در دنیا است. اما ببینیم ماجرای کنسرت چیست و چه کسی قرار است برای مردم بخواند و بنوازد.

بیشتر بخوانید.