برچسب: برنامه ویژه نابینایان

  • پکنوما، اپلیکیشن ویژه نابینایان و معلولان +دانلود برنامه

      📢اپلیکیشن پکنوما مناسب سازی شده جهت استفاده نابینایان و معلولان راه اندازی شد. با تامین کالا و خدمات موردنیاز خود با استفاده از توانمندی های نابینایان و معلولان عضو پکنوما، بدون پرداخت هزینه ای با استفاده از اپلیکیشن پکنوما در امر خیر کارآفرینی و حمایت مادی و معنوی این عزیزان سهیم باشیم. بیشتر بخوانید.