بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص تمهیدات ویژه ی بانکی برای نابینایان

بانک مرکزی در راستای تحقق مسوولیت اجتماعی شبکه ی بانکی و  به مناسبت روز جهانی نابینایان و اهمیت بهره مندی هموطنان نابینا از خدمات بانکی و بانکداری الکترونیک، طی بخشنامه ای از شبکه ی بانکی خواست تمهیدات ویژه ای برای این گروه از افراد در نظر گرفته شود.
بیشتر بخوانید.