معرفی قابلیت های کاربری ناگت مرغ برای استفاده آسانتر نابینایان از توییتر

از عمر توییتر بیش از پانزده سال می گذرد اما ایرانی ها تا مدت ها بعد از همه گیر شدنش در دنیا، استقبال گرمی از آن به عمل نیاورده بودند و حالا حدوداً هفت هشت سال است که این شبکه کم کم در میان کاربران ایرانی جایی برای خودش باز کرده است. جایی که البته با وجود حکایت های فراوانی که از اثر گذار بودن این شبکه اجتماعی در محافل نقل می شود، هنوز هم جای چندان درخوری محسوب نمی شود. به تبع سایر کاربران ایرانی، کاربران نابینا هم به تدریج به این شبکه اجتماعی متمایل می شوند. اوضاع دسترسی نابینایان به توییتر آن قدر ها هم بد نیست.
بیشتر بخوانید.