انجمن نابینایان ایران برگزار می کند: اردوی زیارتی مشهد در آذر ماه

برگزاری اردو های سیاحتی و زیارتی همواره یکی از خط مشی های انجمن نابینایان ایران بوده است.
این انجمن قصد دارد در تاریخ 20 تا 23 آذر 96، اردوی زیارتی سیاحتی مشهد را برگزار کند.

مبلغ این اردو برای اعضا 240 هزار تومان و برای همراهان آنها 260 هزار تومان است.
بیشتر بخوانید.