برگزاری نشست هم اندیشی کانون تشکلهای معلولان به میزبانی انجمن نابینایان ایران

نشست کانون تشکلهای معلولان با هدف بررسی وضعیت ادامه فعالیتهای این کانون با حضور اعضای این کانون و نمایندگان تشکلهای مختلف صبح شنبه، 14 اردیبهشت در محل دفتر انجمن نابینایان ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن نابینایان ایران, در این نشست در مورد مسائل و مشکلات کانون که منجر به عدم فعالیت گردیده بود بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید که در این رابطه آسیب شناسی به عمل آید.

همچنین استعفای جناب آقای دکتر پسته بررسی و پذیرفته شد و جناب آقای شاه حسینی با نظر اعضا به عنوان مدیر عامل کانون تشکلهای معلولان انتخاب شدند.
ضمنا مقرر گردید که در تاریخ 28 اردیبهشت، جلسه بعدی اعضای کانون به میزبانی کانون توانا در قزوین برگزار شود و در مورد ادامه و نحوه فعالیت و یا استعفای کلیه اعضا و تشکیل مجمع عمومی جهت انتخاب اعضای جدید بحث و تصمیمگیری شود.


توسط

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید