جلسه دیدار سازمان های مردم نهاد حوزه افراد دارای معلولیت شهر تهران با آقای دکتر قالیباف شهردار محترم تهران

جلسه دیدار سازمان های مردم نهاد حوزه افراد دارای معلولیت شهر تهران با آقای دکتر قالیباف شهردار محترم تهران، به مناسبت “روز جهانی معلولین” 1395/9/12

در این جلسه آقای شادکام و آقای جمالی حضور داشتند

photo_2016-12-06_11-40-06 photo_2016-12-06_11-40-11 photo_2016-12-06_11-40-14 photo_2016-12-06_11-40-17 photo_2016-12-06_11-40-20 photo_2016-12-06_11-40-23 photo_2016-12-06_11-40-26 photo_2016-12-06_11-40-37 photo_2016-12-06_11-40-41 photo_2016-12-06_11-40-44 %d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%db%8c

دیدگاهتان را بنویسید