رونمایی از فیلم آموزشی تربیت لامسه در سازمان استثنایی

در راستای یکسان سازی شیوه های آموزشی در پیش دبستانی برای کودکان نابینا، سازمان آموزش و پرورش استثنایی از فیلم آموزشی چگونگی تربیت حس لامسه برای شروع بریل آموزی رونمایی کرد.
دکتر مجید هداوند معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی این سازمان در این باره می گوید: امسال یکی از برنامه های معاونت برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی بحث یکسان سازی برنامه ها و روشهای آموزشی در دوره پیش از دبستان بود که در این راستا یک فیلم مستند آموزش مقدماتی خط بریل را در 37 بخش تهیه کردیم تا با معرفی روشها و ابزارهای آموزشی مناسب، چگونگی تربیت و تقویت حواس به ویژه حس لامسه و مقدمات خط بریل را به مخاطبان خودمان یعنی معلمان، دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان و سایر نهادهای مرتبط ارائه کنیم. فرایند اجرایی این کار شامل برپایی جلسات و نشستهای تخصصی با متخصصان و کارشناسان حوزه آموزش دانش آموزان با آسیب بینایی در دوره پیش دبستانی و تهیه و تدوین فیلمنامه و ساختار علمی فیلم بود .
بیشتر بخوانید.