تدوین یک استاندارد واحد برای بریل کردی

عضو کارگروه تدوین یکپارچه سازی خط بریل در زبان کردی از معادلسازی حروف الفبای کردی در خط بریل خبر داد.
دکتر نصر الله ابراهیمی عضو کارگروه تدوین خط بریل کردی و مشاور معلولان استاندار کردستان در گفتگو با ایران سپید گفت: در تیرماه سال گذشته که کنگره مشاهیر کرد با حمایت دانشگاه کردستان و استانداری برگزار شد، علاقمندان اهل فرهنگ و مطالعه خواستار تدوین یک استاندارد برای زبان کردی در خط بریل شدند. وی افزود: در آن کنگره این بحث مطرح شد که کردزبانان می توانند منابع مطالعاتی خود را به صورت زبان کردی مطالعه کنند اما نابینایان از این امر محروم هستند. ابراهیمی ادامه داد: برای زبان کردی در خط بریل، سیستم های پراکنده ای در دنیا وجود دارد. از سوئد گرفته تا اربیل و سلیمانیه در عراق، سیستم هایی برای بریل کردی پیش بینی شده و در ایران هم به همین شکل است. اما از افراد علاقمند و در دسترس دعوت شد تا برای بریل کردی در ایران هم یکپارچه سازی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید.