برچسب: باز نشستگی معلولان

  • بازنشستگی پیش از موعد معلولان شرط سنی ندارد

    کلیه جانبازان و معلولان می توانند با 20 سال سابقه کار و حداکثر 10 سال سنوات ارفاقی که شورای امور اداری و استخدامی کشور بر اساس شرایط افراد تشخیص می‌دهد بازنشسته شوند. شاید بسیاری از افراد دارای معلولیت درخصوص شرایط بازنشستگی پیش از موعد اطلاعات کافی نداشته باشند و به دلایلی گمان کنند شرط سنی…