بازنشستگی پیش از موعد معلولان شرط سنی ندارد

کلیه جانبازان و معلولان می توانند با 20 سال سابقه کار و حداکثر 10 سال سنوات ارفاقی که شورای امور اداری و استخدامی کشور بر اساس شرایط افراد تشخیص می‌دهد بازنشسته شوند.
شاید بسیاری از افراد دارای معلولیت درخصوص شرایط بازنشستگی پیش از موعد اطلاعات کافی نداشته باشند و به دلایلی گمان کنند شرط سنی 50 سال برای مردان و 45 سال برای زنان از شروط بازنشستگی پیش از موعد است؛ در حالی که چنین نیست. طبق تصویب مجلس شورای اسلامی در 10 اردیبهشت ماه 1385 تمامی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین عادی، شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و آزادگان به شرط داشتن حداقل 20 سال تمام سابقه خدمت قابل قبول و یا پرداخت حق بیمه، از لحاظ بازنشستگی و اهراز شرایط مندرج در آیین نامه اجرایی «قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور» می توانند بازنشسته شوند و هیچ شرط سنی در این باره محدودیتی ایجاد نکرده است.
بیشتر بخوانید.