برچسب: اجرای موسیقیدان نابینا

  • موسیقی دنیا، منتظر اجرای طوفانی نوازنده نابینا

    اگر چشم‌هایت را ببندی و بی که صورتش را ببینی فقط به صدای سازش گوش کنی، به نظرت این طور خواهد رسید که به نوازندگی یک پیانیست میان سال با کوهی از تجربه و تکنیک و دانش موسیقایی گوش می‌کنی. او اما شانزده سال بیشتر ندارد. پیانو را از چهار سالگی به شکل کاملاً خودجوش…