برچسب: ابابصیر

  • لج و لجبازی مدیریتی باعث تعطیلی بخش آموزشی ابابصیر شد

    با توجه به تماس های مکرر مخاطبان نابینا و کم بینای ایران سپید در مورد سرنوشت مراکز آموزشی نابینایان در اصفهان دوباره سری به این شهر زدیم و پیگیر وضعیت یکی از مراکز مهم آموزشی نابینایان شدیم. موسسه ای که در گذشته برای خوش برو بیایی داشت و اکنون از آن همه خدمات آموزشی به […]