آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده (نوبت دوم) انجمن نابینایان ایران

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن نابینایان ایران به شماره ثبت 7984 دعوت بعمل می آید که در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) که رأس ساعت 9:00 روز چهارشنبه مورخ 25/03/1401 در نشانی تهران –دروس – خیابان هدایت – خیابان شهید حسن تاش – پلاک 14- طبقه همکف- واحد شرقی – دفتر مرکزی انجمن نابینایان ایران برگزار خواهد شد ، شرکت نمایند.

شایان ذکر است به همراه داشتن کارت ملی و کارت عضویت انجمن الزامی است.

 

دستور جلسه :

1-استماع گزارش هیات مدیره

2- استماع گزارش بازرس

3- تصویب تراز نامه و بیلان مالی منتهی به سال های 29/12/1399 و 1400

4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسین

 

                                                  هیات مدیره انجمن نابینایان ایران

 

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید