لیست کتب گویای انجمن نابینایان ایران، آخرین بروز رسانی آبانماه 98

فایل لیست کتاب های گویا شده انجمن نابینایان ایران را می توانید از
این لینک
دانلود کرده و چنانچه به هر کتاب نیاز داشتید، با انجمن نابینایان ایران برای دریافت آن در تماس باشید.

 آخرین بروز رسانی، 18 آبان 98

شماره تماس با انجمن

22560060-61

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید