همایش صندوق خیریه نورا در هتل پارس انقلاب

در این همایش گزارش عملکرد سالیانه نورا ارائه گردید که با حضور تنی چند از مسئولین شورای شهر شهرداری و خیرین برگزار گردید

photo_2017-01-26_18-38-52

photo_2017-01-26_18-38-57

photo_2017-01-26_18-38-47

دیدگاهتان را بنویسید