زندگی اجتماعی و هیجانات فرزندان نوجوان والدین نابینا و والدین بینا: یک مطالعه موردی

زهرا همت: روانشناس

 

 

بر اساس مقاله‌ای از ایوانا دوودوانی، ویکتور موین و ریوکا یاهاو: مجله نابینایی و آسیب‌های بینایی

از دهه ۱۹۶۰ میلادی، توجه پژوهشگران به موضوع اثر معلولیت والدین بر رشد فرزندان جلب شد و مطالعه در این زمینه به طور روز‌افزونی در حال افزایش است. محور اصلی این بررسی‌ها کیفیت فرزند‌پروری و تأثیر معلولیت والدین بر سلامت روان و رفتار اجتماعی فرزندان و نقش فرزندان به عنوان مراقبان کوچک والدین معلولشان بوده است و به این دلیل که پژوهشی تا‌کنون به زندگی اجتماعی، وضعیت هیجانی و احساس نوجوانان نسبت به والدین نابینا نپرداخته است، پژوهش حاضر به مقایسه این موارد بین فرزندان والدین نابینا و فرزندان والدین بینا می‌پردازد.

در دوره نوجوانی، زندگی اجتماعی و روابط با دوستان اهمیت بسیاری می‌یابد و روابط دوستانه، دنیای درونی نوجوانان را غنی می‌کند و ضامن بهزیستی روانی و سلامت هیجانی نوجوانان است. مهارت‌های فرزند‌پروری صحیح والدین، نقش بسیار مهمی در توانایی دوست‌یابی و برقراری روابط اجتماعی نوجوانان ایفا می‌کند. در این پژوهش، دو نوع متغیر، زندگی اجتماعی نوجوانان را توصیف می‌کند. اول: میزان وقت آزاد و میزان کمک‌هایی که نوجوانان به والدین می‌کنند و دوم: کیفیت و کمیت روابط دوستی نوجوانان.

در این پژوهش، حالت هیجانی نوجوانان به کمک بررسی فرآیند جدایی و تفرّد، مطالعه شده است که طی این فرآیند، نوجوانان به طور روز‌افزونی از والدین فاصله می‌گیرند و این فرآیند مستلزم برقراری توازن بین حمایت خانواده و نیاز نوجوانان برای دست‌یابی به استقلال است و این به نوبه خود به الگو‌های روابط بین فردی اعضای خانواده و میزان سازگاری و استقلال افراد خانواده، وابسته است. خانواده ایده‌آل از این نظر، جایگاهی است که اعضای آن توانایی ابراز هیجانات را دارند و ضمن حمایت از یکدیگر، استقلال هر یک از اعضا محترم شمرده می‌شود.

استقلال‌یابی نوجوانان معمولاً با اضطراب جدایی، احساس تنهایی، خود‌ارزیابی و احساسات مبهم و چند‌پهلو نسبت به والدین همراه است که تمام این موارد، در پژوهش حاضر، مورد بررسی قرار گرفته است.

دیدگاه نوجوانان در مورد والدین، به طور عمده تحت تأثیر عوامل فرهنگی است. بر اساس مطالعات، گستره این احساسات از غرور تا شرم و از یاری‌گری تا اجتناب را در بر می‌گیرد. در این پژوهش این احساسات دو‌گانه مورد بررسی قرار گرفته است و پژوهشگران معتقدند این احساسات در کنار هم وجود دارند و نباید به صورت دو قطب مخالف در نظر گرفته شوند. از این رو، خشم و شرم به عنوان احساسات منفی و احساس مسئولیت و کمک به والدین، به عنوان احساسات مثبت تعریف شده‌اند.

هدف این مطالعه موردی، بررسی چگونگی تأثیر نابینایی والدین بر زندگی اجتماعی (دوستی و روابط اجتماعی)، وضعیت هیجانی (اضطراب جدایی، احساس تنهایی و خود‌ارزیابی) و احساسات نسبت به والدین (احساسات مثبت و منفی و شدت و توازن آن) است. دو گروه از نوجوانان شامل یک گروه نوجوان دارای والدین نابینا به عنوان گروه پژوهشی و یک گروه شامل نوجوانان دارای والدین بینا به عنوان گروه مقایسه یا کنترل، مورد مطالعه قرار گرفتند.

نتایج این پژوهش، تفاوت‌ها و تشابهاتی را بین دو گروه پژوهشی و مقایسه، نشان داد. هر دو گروه در میزان اوقات فراغت، اضطراب جدایی، احساسات دوقطبی نسبت به والدین و شدت احساسات منفی نسبت به آنها، مشابه بودند؛ در حالی که زندگی اجتماعی نوجوانان گروه پژوهشی، غنی‌تر از گروه مقایسه و احساسات مثبت آنها نسبت به والدین، بیشتر از گروه مقایسه بود.

یکی از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش این است که فرزندان والدین نابینا، در مقایسه با همسالان دارای والدین بینا، ارتباط اجتماعی بهتری با همسالانشان برقرار می‌کنند. این اثر معلولیت والدین بر روابط اجتماعی و دوستی فرزندان را به دو شیوه می‌توان توصیف کرد. نخست این که ممکن است فرزندان والدین نابینا به خاطر شرایط خاص موجود در خانواده و معلولیت والدین، نیاز قوی‌تری به برقراری روابط اجتماعی و دوست‌یابی احساس می‌کنند. دوم این که فرزندان والدین نابینا، منعطف‌تر و بردبار‌تر هستند و در مقایسه با فرزندان والدین بینا، مهارت‌های عملی بیشتری دارند. بر اساس نتایج پژوهش‌های گوناگون، رفتار والدین، کیفیت رابطه با فرزندان، انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری در خانواده، پیش‌بینی‌کننده‌های قوی توانایی برقراری روابط دوستانه فرزندان هستند. همانطور که کودکان رشد می‌کنند و در نوجوانی بالغ می‌شوند، کم‌کم از خانواده فاصله می‌گیرند و بیشتر با همسالان ارتباط برقرار می‌کنند و وقت می‌گذرانند.

از نظر وضعیت هیجانی تفاوتی بین اضطراب جدایی و احساس تنهایی نوجوانان دو گروه پژوهشی و مقایسه مشاهده نشد و این نشان می‌دهد بین فرآیند جدا شدن از والدین و تفرّد نوجوانان دارای والدین نابینا و نوجوانان دارای والدین بینا، تفاوتی وجود ندارد. این نتایج اثبات می‌کند والدین نابینای دارای مهارت‌های فرزند‌پروری مناسب، به فرزندانشان کمک می‌کنند مراحل رشد را به صورت طبیعی طی کنند.

این یافته‌ها در کنار یافته‌های پژوهش‌های بسیار دیگری که در سراسر دنیا بر روی فرزندان افراد دارای معلولیت انجام شده نشان می‌دهد افراد دارای معلولیت، می‌توانند پدر و مادر خوبی برای فرزندان خود باشند و معلولیت آنان الزاماً روند طبیعی رشد فرزندان را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.

در خصوص احساسات مثبت و منفی فرزندان نسبت به والدین، تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد. به این معنا که سطح سلامت جسمانی والدین بر میزان احساسات منفی فرزندان نسبت به والدین، اثری نداشت. اما در مورد احساسات مثبت نسبت به والدین، بین دو گروه تفاوت وجود داشت و فرزندان والدین نابینا، احساسات مثبت قوی‌تری نسبت به پدر و مادرشان داشتند. این نتیجه، با یافته‌های پژوهش‌های پیشین که نشان می‌دادند احساسات مثبتی که فرزندان والدین نابینا نسبت به پدر و مادر دارند با افزایش سن افزایش می‌یابد و این احساسات در فرزندان والدین بینا، با افزایش سن کاهش می‌یابد، هم‌سو است. علاوه بر این، احساسات منفی نسبت به والدین در فرزندان والدین بینا، پایدار است و این در حالی است که تنها ده درصد نوجوانان گروه پژوهشی، نسبت به والدینشان، احساس منفی ابراز کردند. این یافته با این حقیقت که فرآیند تفرّد و جدایی از والدین به طور معمول با اضطراب همراه است و فرزندان والدین نابینا با وجود احساسات منفی پایین‌تر نسبت به والدین، این فرآیند را به خوبی طی می‌کنند سازگار است.

به طور خلاصه، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد کودکانی که پدر و مادر آن‌ها نابینا هستند مراحل رشد طبیعی را همانند سایر کودکان طی می‌کنند. این نتایج‌ بر معنای فرزند‌پروری خوب و صحیح، نور می‌افشاند و بار دیگر نشان می‌دهد کیفیت فرزند‌پروری، بیش از وابستگی به ویژگی‌های بیرونی مانند معلولیت جسمانی، به ویژگی‌های شخصیتی و درونی هر فرد بستگی دارد.