برچسب: پروتکل های بهداشتی برای ورزش نابینایان

  • بررسی تدوین پروتکل های بهداشتی برای ورزش نابینایان

    به گفته نایب رئیس فدراسیون نابینایان، مجوز برگزاری اردو ها و مسابقات ورزشی نابینایان در رشته های مختلف از طرف ستاد ملی مبارزه با کرونا در ورزش صادر شده است. صعود نابینایان هیأت تهران به قله کلون بستک، لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی برای ورزش نابینایان و تدوین پروتکل های اختصاصی برای این قشر را…