برچسب: همایش

  • شرکت انجمن نابینایان ایران در دو همایش مختلف

    پنجشنبه 27 دی ماه 97 و دو همایشی که صبح و عصر در دو مکان مختلف برگزار شد و در هر دو همایش انجمن حضور مثبتی داشت. به گزارش روابط عمومی انجمن نابینایان ایران، صبح روز پنجشنبه 27 دی، همایش پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر در سالن آمفیتئاتر مجموعه تلاش برگزار شد. بیشتر بخوانید.