نگاهی به یازدهمین شماره‌ی ماهنامه‌ی مانا

یازدهمین شماره‌ی مجله‌ی الکترونیکی نابینایان ایران مانا روز یکشنبه سی‌ام آبان بر روی وبسایت انجمن نابینایان ایران منتشر خواهد شد.

امیر سرمدی مدیر مسئول مانا در این شماره، نگاه خیر معابانه و ترحم‌آمیز رئیس جدید بهزیستی را زیر ذره‌بین برده و به چالش‌های پیش روی علی محمد قادری در کسوت ریاست سازمان بهزیستی پرداخته است. سرمدی در این یادداشت خطاب به رئیس جدید بهزیستی نوشته است: بجای آنکه نسبت به جامعه هدف خود نگاه خیّر‌مآبانه و اخروی داشته باشید و بر سر آنها منتی بگذارید، سعی کنید با یک برنامه‌ریزی مدون، مشکلات عدیده این قشر را برطرف کنید.
بیشتر بخوانید.