تسهیل دسترسی نابینایان به اوراق چاپی با تصویب معاهده مراکش در ایران

چهارم ژانویه روز تولد لویی بریل نام آشناست به همین منظور این روز در تقویم جهانی به نام روز جهانی خط بریل نام گذاری کردند. این شش نقطه شگفت انگیز پایه ای شد تا شهروندان نابینا و کم بینا کتب ویژه خود را داشته باشند. اما تولید منابع آموزشی بسیار اندک است و این مشکل به دغدغه ای برای دانش آموزان، دانشجویان و افراد اهل مطالعه نابینا تبدیل شده است با پیشرفت تکنولوژی و صوتی شدن برخی منابع آموزشی تا حدودی مشکلات مرتفع شد اما حل نشد.
بیشتر بخوانید.