یادداشت: مسئولیت اجتماعی حلقه مفقوده شرکت ها و سلبریتی ها در ایران

امیر سرمدی: بر اساس تعریف کارول نظریه پرداز مشهور غرب، «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها شامل انتظارات قانونی، اقتصادی، اخلاقی و اختیاری است که جامعه از سازمان‌ها در یک لحظه خاص دارند. البته این مسئولیت‌ها  را نباید صرفاً در قالب فعالیت‌های خیرخواهانه تعریف کرد. بلکه به مسئولیت اجتماعی باید به عنوان یک استراتژی مدیریتی و یک چارچوب فکری نگاه شود. در تمامی کشور‌های دنیا شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در راستای مسئولیت اجتماعی خود دست به کارهای مختلفی می‌زنند. عمل به مسئولیت‌های اجتماعی برای آنها مزایای فراوانی دارد. افزایش کارآیی و اثربخشی کارکنان از طریق ایجاد حس تعلق، بهبود تصویر برند کسب‌وکارها در نظر مشتریان، افزایش شفافیت و پاسخگویی، کاهش ریسک و افزایش رتبه و اعتبار در سطح بین‌المللی از جمله مهم‌ترین مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در دنیا است. این مهم اما در کشور ما هنوز آنطور که باید و شاید جا نیفتاده است. در واقع نگاه بنگاه‌های اقتصادی بزرگ مانند بانک‌ها نباید صرفاً اقتصادی باشد و آنها باید به مسئولیت اجتماعی نیز توجه داشته باشند.
بیشتر بخوانید.