برچسب: مدیر روابط عمومی انجمن نابینایان ایران

  • انتساب مدیر روابط عمومی انجمن نابینایان ایران

    با حکم علی اکبر جمالی مدیر عامل انجمن نابینایان ایران!: اشکان آذرماسوله به عنوان مدیر روابط عمومی انجمن منسوب شد. طی حکمی از سوی علی اکبر جمالی مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره انجمن نابینایان ایران، اشکان آذرماسوله به عنوان مدیر روابط عمومی انجمن نابینایان ایران منسوب شد. بیشتر بخوانید.