برچسب: عصای سفید

  • چرایی استفاده یا عدم استفاده نابینایان از عصای سفید

    استفاده از عصای سفید در بین نابینایان همواره با اما و اگرهایی رو به رو بوده است؛ از آنها که تازه راه استقلال را آغاز کرده اند و با نگرانی از نگاه و نگرش منفی مردم می گویند تا آنان که نمی توانند به عصای سفید اعتماد کنند و در کوچه و خیابان قدم نهند.…

  • قانون عصای سفید

    استفاده از عصا به عنوان وسیله کمکی در رفت و آمد نابینایان از قرن‌ها پیش متداول بوده است، ولی استفاده از عصای سفید به شکل امروزی و به عنوان نمادی برای شناخت نابینایان به بعد از جنگ جهانی اول برمی‌گردد. بیشتر بخوانید.