گزارشی از زندگی جاکوب کریستوفل، کشیش آلمانی که زندگی نابینایان ایران را متحول کرد

نابینایان ایرانی همواره تلاش کرده اند از هم نوعان خود در آن سوی مرزها و نحوهٔ زندگی آن ها و امکاناتی که در اختیارشان قرار می گیرد و پیشرفت هایی که در زندگی شان حاصل می شود و اتفاقاتی که برای شان می افتد خبردار شوند. در گذشته این وظیفه آگاهی بخشی بر دوش معدود ایرانیانی بود که فرصتی برای شان پیش می آمد تا سفری به کشورهای دیگر داشته باشند. اما امروزه با آسان تر شدن ارتباطات و دسترسی نابینایان به ابزارهای ارتباطی؛ آن ها خود از راه های مختلف با دنیا در ارتباطند و اخبار مربوط به خود را پیگیری می کنند. نام های غیر ایرانی زیادی هست که نابینایان ایرانی به فراخور علاقه یا نیازشان صبح تا شب در گفت و گوهای شان با دیگران از آن ها یاد می کنند.
بیشتر بخوانید.