تقدیر از مشاور نوآوری اجتماعی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به مناسبت روز جهانی ایمنی عصای سفید

انجمن نابینایان ایران به مناسبت 23 مهر، روز جهانی ایمنی عصای سفید، از تلاش های بی دریغ و مستمر دکتر فاطمه حسینی مشاور نوآوری اجتماعی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تقدیر کرد.
در سال های گذشته، دکتر ستاری و همکارانشان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، همواره حامی نابینایان و طرح های مرتبط با این قشر بوده اند.

بیشتر بخوانید.