عید سعید قربان بر همه مردم خداشناس ایران مبارک باد!.

عید سعید قربان فرصتیست تا بدانیم خداوند همیشه و همواره برای ما بهترینها را میخواهد. خداوندی که بندگانش را دوست دارد و عاشق بندگانش است و میخواهد بندگانش نیز در همه حال پیرو و تسلیم شده در برابر خواست او باشند.
خداوند از بندگانش خواسته تا همیشه از نفس عماره به دور باشند و بدانند که مال و زن و فرزند چنانچه در آیات آسمانی قرآن کریم نیز آمده است امانتی بیش در اختیار بنده خدا نیست و ناچار روزی باید این امانت را به صاحبش باز گرداند.
از این رو عید سعید قربان را به کسانی باید تبریک گفت که نفسی که همواره به بدی و زشت کرداری امر میکند را در برابر سرشت پاک انسانی که همراه با صفا و پاکی و درستکاری است قربانی کرده اند و همیشه پندار گفتار و کردار نیک را در همه حال سرلوحه همه امور دنیوی و اخروی خویش قرار میدهند.
انجمن نابینایان ایران ضمن گرامی داشت و تبریک صمیمانه این مناسبت فرخنده به شما هموطنان گرامی خاصه شما نابینایان محترم برای شما در همه حال بهترینها را از خداوند قادر و توانا آرزومند است.

عید سعید قربان مبارک باد

ای عزیزان به شما هدیه ز یزدان آمد

عید فرخنده ی نورانی قربان آمد

 

 

 

 

 

حاجیان سعی شما شد، به حقیقت مقبول

رحمت واسعه ی حضرت سبحان آمد

 

 

 

 

 

عید قربان به حقیقت ز خداوند کریم

آفتابی به شب ظلمت انسان آمد

 

 

 

 

 

جمله دلها، چو کویری ست پر از فصل عطش

بر کویر دل ما، نعمت باران آمد

 

 

 

 

 

خاک میسوخت، در اندوه عطش با حسرت

نقش در سینه ی ،این خاک گلستان آمد

 

 

 

 

 

امر شد، تا که به قربانی اسماعیلش

آن خلیلی که پذیرفته ز رحمان آمد

 

 

 

 

 

امتحان داد به خوبی ،بخدا ابراهیم

جای آن، ذبح عظیمی که به قربان آمد

 

 

 

 

 

آن حسینی که ز حج رفت سوی کرببلا

به خدا بهر سر افرازی قرآن آمد

 

 

 

 

 

(عید سعید قربان به شما و خانواده محترمتان مبارک باد انجمن نابینایان ایران)