سامانه بانکی نابینایان در شعبه مستقل مرکزی بانک رفاه افتتاح شد

در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و با هدف ارائه خدمات نوین به معلولان با آسیب بینایی، سامانه خدمات بانکی نابینایان در شعبه مستقل مرکزی بانک رفاه واقع در میدان ونک تهران افتتاح شد.
در این مراسم که چهارشنبه هشتم آذر برگزار شد، حجاری، مدیر امور فناوری اطلاعات بانک رفاه، علاالدینی، مدیر امور شعب ناحیه یک تهران، قبادپور، رئیس شعبه مستقل مرکزی، نمایندگانی از مرکز بهزیستی خزانه، نماینده جناب اسدی مدیریت توانبخشی بهزیستی استان تهران، جمالی مدیر عامل انجمن نابینایان ایران، صادقپور، مدیر عامل و بحری، مدیر فنی شرکت پکتوس، خوانینزاده، مدیر مرکز رودکی و جمعی از نابینایان حضور داشتند.
بیشتر بخوانید.