تسلیت به مناسبت درگذشت پدر همکار گرامی آقای گودینی

همکار گرامی جناب آقای گودینی، فقدان پدر گرامیتان ما را بسیار اندوهگین کرد. بخشش و رحمت الهی برای آن عزیز سفر کرده و و صبری جمیل برای جناب عالی از پروردگار خواهانیم.

انجمن نابینایان ایران


منتشر شده

در

توسط

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید