تسلیت به آقای حسین سراوانی عضو هیأت مدیره انجمن خیریه پیشگامان افق سبز

جناب آقای حسین سراوانی عضو هیات مدیره انجمن خیریه پیشگامان افق سبز، فقدان پدر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت.
غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته
و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم.

انجمن نابینایان ایران.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید