آگهی دعوتنامه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم انجمن نابینایان ایران

بدین وسیله از اعضای پیوسته انجمن نابینایان ایران دعوت بعمل می آید تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم این انجمن در روز شنبه مورخ اول خردادماه رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر انجمن نابینایان ایران حضور به هم رسانند.

شایان ذکر است به همراه داشتن کارت ملی و کارت عضویت انجمن الزامی است.

دستور جلسه : تصويب تغيير در اهداف و روش هاي اجرائي )ماده 9 اساسنامه.

آدرس دفتر مرکزی: دروس، خیابان هدایت، خیابان شهید حسن تاش، پلاک 14، طبقه همکف، واحد شرقی.

هیئت مدیره انجمن نابینایان ایران

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید