آگهی دعوتنامه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول انجمن نابینایان ایران

بدین وسیله از اعضای پیوسته انجمن نابینایان ایران دعوت بعمل می آید تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این انجمن در تاریخ 05/02/1400 روز یکشنبه رأس ساعت 10:00 در محل دفتر انجمن نابینایان ایران واقع در دروس – خیابان هدایت – خیابان شهید حسن تاش- پلاک 14- طبقه همکف – واحد شرقی برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

شایان ذکر است به همراه داشتن کارت ملی و کارت عضویت انجمن الزامی است.

دستور جلسه : تصويب تغيير در اهداف و روش هاي اجرائي )ماده 9 اساسنامه(

  1. انجام فعالیت های مطبوعاتی در قالب نشریات مکتوب ، الکترونیکی ، بریل و پادکست های صوتی پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح
  2. انجام فعالیت های فرهنگی ، علمی ، پژوهشی و پروژه های تحقیقاتی از جمله تالیف کتاب ، برگزاری همایش ها ، سمینارها و جشنواره ها در قالب اهداف انجمن پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح

                                                                                          هیأت مدیره انجمن نابینایان ایران

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید