رونمایی از فیلم آموزشی تربیت لامسه در سازمان استثنایی

در راستای یکسان سازی شیوه های آموزشی در پیش دبستانی برای کودکان نابینا، سازمان آموزش و پرورش استثنایی از فیلم آموزشی چگونگی تربیت حس لامسه برای شروع بریل آموزی رونمایی کرد.
دکتر مجید هداوند معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی این سازمان در این باره می گوید: امسال یکی از برنامه های معاونت برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی بحث یکسان سازی برنامه ها و روشهای آموزشی در دوره پیش از دبستان بود که در این راستا یک فیلم مستند آموزش مقدماتی خط بریل را در 37 بخش تهیه کردیم تا با معرفی روشها و ابزارهای آموزشی مناسب، چگونگی تربیت و تقویت حواس به ویژه حس لامسه و مقدمات خط بریل را به مخاطبان خودمان یعنی معلمان، دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان و سایر نهادهای مرتبط ارائه کنیم. فرایند اجرایی این کار شامل برپایی جلسات و نشستهای تخصصی با متخصصان و کارشناسان حوزه آموزش دانش آموزان با آسیب بینایی در دوره پیش دبستانی و تهیه و تدوین فیلمنامه و ساختار علمی فیلم بود .

فیلمبرداری آیتمهای آموزشی تربیت و تقویت حواست با تاکید بر حس لامسه در مدت چهل روز کاری انجام شد که روزانه به طور متوسط ده ساعت طول کشید و کار فیلمبرداری در نزدیک به چهارصد ساعت انجام شد. 17 نفر از عوامل کارشناسی و اجرایی در طول مدت زمان فیلمبرداری روی صحنه بودند و کار را پیگیری می کردند. در این مدت کار تهیه و تدوین 37 آیتم آموزشی که هر آیتم به طور متوسط 3 تا 12 دقیقه بود، شناسایی و انتخاب دو گوینده از بین 18 نفر داوطلب با آسیب بینایی و بینا، انتخاب نوآموزانی که باید در صحنه حضور داشته باشند در دو گروه کم بینا و نابینا و با توجه به هر دو جنس دختر و پسر.
انتخاب مجری یا همان مربی کلاس که از بین 8 نفر از همکاران و معلمان شهر تهران و شهرستانهای استان تهران انجام شد، تدوین سناریو علمی و بررسی و انتخاب موقعیت فیلمبرداری در مجتمع نابینایان نرجس و تهیه و ساخت تجهیزات و وسایل آموزشی و کمک آموزشی فرایندی بود که انجام شد. فعالیتهای ارائه شده در این مجموعه آموزشی مبتنی بر پرورش و تقویت مهارتهای شنیداری، مهارتهای کلامی و تربیت و تقویت حس لامسه و دست ورزی و .. بود.
سایر گروههای آموزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه اعم از چند معلولیتی، اوتیسم و کم توان هم تا حد زیادی می توانند از این فیلم آموزشی بهره مند شوند. ما در نظر داریم این محتوا را به صورت بسته های آموزشی در اختیار مدارس، دانشگاهها و سایر نهادهای مرتبط قرار دهیم، در سامانه شاد بارگذاری کنیم، روی پرتال سازمان و اپلیکیشن جامع بخش نابینایان قرار دهیم تا همه بتوانند از آن استفاده کنند.در برسیهای انجام شده توسط همکاران ما، تاکنون به مورد مشابهی از این کار در سطح خاورمیانه بر نخورده ایم.
در ایران هم این نمونه با این طبقه بندی و سطح تخصصی نداشته ایم و برای اولین بار است که معاونت برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان توانسته با کمک دوستانی که در این حوزه فعالیت داشته اند این کار را به سرانجام برساند.
منبع: ایران سپید

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید